ที่ดิน

"ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีอย่างจำกัด และจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ดินแปลงหนึ่งๆนั้นจะมีคุณค่าในตัวของมันเอง....."

เรามีที่ดินแปลงสวยราคาดีมากมายทั่วไทย

จากความไว้วางใจของทุกท่านที่เคยมอบหมายให้เราทำการขายทรัพย์ให้ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างต่อเนื่องว่าทีมงานของเราจะสามารถช่วยบรรเทาภาระจากการถือครองทรัพย์สินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้เรามีที่ดินเปล่าจำนวนมากทั่วไทยที่พร้อมนำเสนอให้กับท่าานที่มีความสนใจต้องการหาซื้อที่ดินสักแปลง

ไม่ว่าท่านจะสนใจในการทำสวนเกษตร ทำไร่ ฟาร์ม ที่ดินริมน้ำ ที่ดินในเมือง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม ก็ตาม ทีมงานของเราพร้อมเสมอที่จะนำเสนอที่ดินแปลงงามๆ เหล่านี้ให้กับท่านด้วยความรวดเร็ว

นอกไปจากรูปแปลงที่สวยงามแล้ว เรายังช่วยคัดกรองราคาให้กับผู้ซื้อด้วยในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้ราคาที่ขายนั้นมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นราคาที่ยอมรับกันได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทำให้ทุกๆ ฝ่ายเกิดความพึงพอใจ

ชมบางส่วนของที่ดินในสต็อกของเรา

• ที่ดินแปลงเล็กในเมืองสำหรับปลูกบ้านพักอาศัย (ไม่เกิน 200 ตรว.)

• ที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม (โซนสีม่วง)

• ที่ดินที่พร้อมพัฒนาเชิงพาณิชย์ (200 ตรว.ขึ้นไป)

• ที่ดินชายทะเล

• ที่ดินริมน้ำ

• ที่ดินสำหรับทำการเกษตร

แชร์หน้านี้

Compare listings

Compare